بسم الله الرحمن الرحيم

ZIKIR

ZIKIR

اللّه SWT Berfirman

ياأيّهاالذيْن أمنوااذْكراللّه ذكرا كثيْرا

Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada اللّه dengan ingatan (zikir) yang banyak”. (Al-Ahzab 41)

َسُوْلُ اللّه SAWW bersabda :

ألا أنبّئكم بخير أعمالكم وأزْكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكمْ وخير منْ إعطاءالذّهب والورق وأنتلقوا عدوّكم  وتضْربوا أعْناقهم ويضْربوا أعْناقكم قالوا ماذاك يارسول اللّه قال ذكراللّه

Artinya ”Ingatlah, akan aku beri tahu kalian tentang sebaik-baik amal kalian, paling suci dari amal kalian di sisi Raja kalian, dan paling tinggi untuk derajad kalian, dan lebih baik daripada pemberian emas dan perak, ataupun daripada engkau bertemu musuh kalian sehingga kalian memukul leher mereka atau mereka memukul leher kalian ?”

Para Sahabat bertanya, ”Apa itu wahai َسُوْلُ اللّه ?.

Beliau menjawab, ”ZikruLlah”.

َسُوْلُ اللّه SAWW bersabda :

لاتقوم الساعة على احد يقوال اللّه اللّه

”Hari kiyamat tidak akan terjadi pada seseorang yang mengucapkan اللّه اللّه

َسُوْلُ اللّه SAWW juga pernah bersabda :

لاتقوم الساعة حتّى لا يقال في الارض اللّه اللّه

”Kiyamat tidak akan terjadi sehingga di bumi ini tidak ada yang mengucapkan اللّه اللّه

Syaikh Abu Ali Ad-Daqaq berkata, ”Zikir adalah rukun yang sangat kuat dalam perjalanan menuju Al-Haq, bahkan keberadaannya merupakan tiang. Seseorang tidak akan sampai menuju اللّه kecuali dengan melanggengkan zikir.

Zikir ada dua macam, zikir lisan dan zikir hati. Zikir lisan diperuntukkan bagi hamba yang mempergunakan kemampuannya sehingga menghantarkannya pada kelanggengan zikir di dalam hati. Zikir lisan ini memiliki pengaruh kepada zikir hati. Jika seorang hamba berzikir dengan lidah dan hatinya sekaligus, maka dia adalah seorang ahli zikir yang sempurna dalam sifat dan keadaan perjalanan spiritualnya.

Syaikh Abu Ali Ad-Daqaq berkata, ”Zikir menyebarkankewalian. Barang siapa menetapi zikir maka dia akana dianugerahi penyebaran dan jika ia melepas zikirnya maka penyebaran kewalian akan dicabut darinya”.

Diceritakan bahwa Dalf As-Syibli dalam permulaan perjalanan sufinya setiap hari menyerap sedikit demi sedikit dan mengendalikan nafsunya dengan teguh supaya tidak terputus dari kontinuitas zikir. Jiak sifat lupa memasuki hatinya, maka dia memukul nafsunya sampai pecah. Terkadang keteguhan ini lenyap sebelum menyentuh. Terkadang pula ia memukul dinding pembatas dengan dua tangan dan dua kakinya. Dikatakan, zikir kepada اللّه dengan hati adalah pedang para murid. Dengan pedang itu mereka berperang melawan musuh-musuh dan menghalau beberapa penyakit yang mencoba mengganggunya. Musibah ketika membayangi hamba dan sempat menggetarkan hatinya, maka dia membatasinya dari semua yang dibencinya pada saat itu juga.

Muhammad Al-Washiti pernah ditanya tentang zikir maka dijawab, ”Zikir adalah keluar dari medan kelupaan menuju kepastian musyahadah yang mampu mengalahkan tekanan ketakutan dan tarikan rasa cinta”. Dzunun Al-Mishri berkata, ”Barang siapa ingat اللّه dengan ingatan yang hakiki, maka dia pasti lupa segala sesuatu di sisi ingatan-Nya (zikir kepada اللّه) dan اللّه akan menjaganya dari segala sesuatu. Baginya punya pengganti dari segala hal.

Abu Utsman pernah ditanya dari hal yang demikian, ”Kami berzikir kepada اللّه tetapi tidak menemukan kemanisan di dalam hati kami”. Kemudian dijawab,”Pujilah اللّه agar menghiasi diantara luka-lukamu dengan ketaatan”.

Di dalam hadits yang masyhur َسُوْلُ اللّه SAWW pernah bersabda, ”

إِذَارأيْتم الْجنّة فارْتعوا بها قيْل له وما رياض الجنة فقال مجالس الذكر

Jika kamu melihat surga maka merumputlah. Ditanyakan kepada Beliau, “Apakah itu kebun surga ?”. Beliau menjawab, “’Majlis zikir”.

Jabir bin AbdiLlah menceritakan, “Suatu hari َسُوْلُ اللّهSAWW keluar menuju kami lalu bersabda, “

يا أيّهاالنْاس ارتعوا فيْ رياض الجنّة قلنا يا رسول اللّه ما رياض الجنة قال مجالس الذّكر قال اغدوا وروْحواْ والذْكروا من كان يحبُّ أنْ يعْلم منزلته عنْد اللّه تعالى فلينظر كيف منْزلة اللّه تعالى عنده فانّ اللّه تعالى ينزل العبد حيْث أنزله منْ نفْسه

Hai manusia merumputlah kalian semua di kebun surga.’Kami bertanya, ‘Wahai َسُوْلُ اللّه, apakah kebun surga itu ?’ Beliau menjawab, ‘Majlis zikir. Makan pagilah kalian dengan zikir, makan sorelah kalian dengan zikir. Barang siapa ingin mengetahui kedudukannya di sisi اللّهmaka pandanglah bagaimana kedudukan اللّه di sisinya (di hatinya). Sesunggguhnya اللّه turun pada hamba menurut turunnya hamba di sisi-Nya”.

Dalf As-Syibli mengatakan, “ Bukankah اللّه telah berfirman, “Aku duduk di sisi orang yang mengingat-Ku. Apa yang kalian peroleh wahai manusia, dari majlis Al-Haqq ini ?”’.

As-Syibli kemudian mendendangkan sya’ir :

 

Saya ingat pada-Mu

          Tidak, saya lupa pada-Mu sepintas

          Apa yang lebih ringan dalam zikir

          Selain zikir lidahku

          Saya dengan tanpa cinta

Mati dari keninginan

Hati pergi tanpa arah menujuku

Berputar dari timur ke barat

Ketika cinta melihatku

Sesungguhnya Engkau hadir padaku

Saya menyaksikan-Mu ada

Di segala tempat

Saya berdialog dengan yang diadakan

Dengan tanpa ucapan

Saya melirik yang diketahui

Dengan tanpa pandangan

Diantara keistimewaan zikir adalah tidak dibatasi waktu, bahka tidak ada waktu melainkan seorang hamba diperintahkan berzikir, baik yang bersifat wajib maupun sunah. Salat meski memiliki kedudukan sebagai ibadah yang paling mulia, namun pada  waktu-waktu tertentu tidak boleh dilakukan. Sedangkan zikir dilakukan sepanjang waktu dalam berbagai keadaan.

اللّه berfirman :

الّذين يذكرون اللّه قياماً وقعوْداَ وعلى جنوبهمْ

“Orang-orang yang mengingat اللّه baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring (Ali Imran 191).

Abu Bakar bin Furak mengatakan, “Posisi berdiri dengan kebenaran zikir dan posisi duduk dengan menahan diri dari sikap berpura-pura (berzikir).

Ustadz Abu Ali Ad-Daqaq pernah ditanya, “Apakah berzikir atau berpikir yang lebih mulia ?”

“Apa yang terjadi pada Syaikh ?”

“Syaikh AbduRrahman menajwab, “Bagi saya, zikir lebih sempurna daripada berfikir karena اللّه Dzat Al-Haqq disifati dengan zikir tidak dengan berfikir. Sesuatu yang menjadi sifat asli Al-Haqq adalah lebih sempurna dari sesuatu yang dikhususkan oleh makhluk sebagai sifat Al-Haqq”.

Maka ustadz Abu Ali tersenyum membenarkan jawaban As-Syaikh.

 

Muhammad Al-Kattani mengatakan, “seandainya tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa zikir kepada-Nya adalah kewajiban terhadap saya, niscaya saya tidak mengingat-Nya sebagai pengagungan kepada-Nya sebagaimana saya mengingat-Nya”.

Ustadz Abu Ali mendendangkan syair kepada teman-temannya :

Tidakkah saya jika mengingat-Mu

Selain keninginan mengusirku

Hatiku, rahasiaku, ruhku

Ketika mengingat-Mu

Sehingga sekaan-akan mata-mata

Dari-Mu membisiku untuk-Mu

Celakalah

Zikir adalah untuk-Mu semata.

Diantara keistimewaan zikir adalah menjadikan diterimanya zikir-zikir yang lain.

Firman اللّه SWT :

فاذْكروْنِي اذْكركُمْ

Ingatlah Aku, maka aku akan mengingatmu (Al-Baqarah 152)

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Jibril As pernah berkata kepada َسُوْلُ اللّه SAWW bahwa اللّه SWT berfirman “Aku memberi umatmu sesuatu yang belum pernah Aku berikan kepada umat-umat yang lain”.

“Apa itu wahai Jibril ?”

“Yaitu firman-Nya yang mengatakan, ‘(Karena itu) ingatlah kalian maka Aku akan mengingatmu (Al-Baqarah 152). Tidak ada seorangpun selain umat ini yang pernah mengucapkannya.

Menurut penafsiran, ayat tadi bermakna bahwa malaikat selalu berkonsultasi dengan orang yang berzikir ketika hendak mencabut nyawanya.

Di dalam sebagian kitab-kitab agama disebutkan bahwa Nabi Musa AS pernah bertanya, “Wahai Tuhan, di mana Engkau berada ?”

“Di hati hamba-Ku yang beriman”.

Sufyan Atsauri pernah bertanya kepada Dzunun Al-Mishri tentang zikir lalu dijawab, “Zikir adalah kegaiban orang yang berzikir dari zikir itu sendiri”. Kemudian beliau melantunkan sebuah syair :

Tidak, karena saya melupakan-MU
lebih banyak dari mengingat-Mu

Namun dengan itu lidahku mengalir.

Sahal bin AbdiLlah berkata, Tiada hari melainkan Dzat Yang Maha Agung memanggil-manggil, “Wahai hamba-Ku, kalian tidak pernah berlaku adil terhadap-Ku. Engkau memohon kepada-Ku tetapi engkau pergi kepada selain-Ku. Aku menghilangkan musibah-misibah darimu tetapi engkau memikul beban-beban kesalahan. Wahai anak Adam, apa yang akan kamu katakan kelak ketika datang kepada-Ku ?”

Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, “Di surga terdapat lembah yang subur. Ketika seseorang berzikir, maka para malaikat menanam pohon-pohon di lembah itu. Ketika sebagian malaikat berhenti, maka ditanyakan kepadanya, “Mengapa kamu berhenti ?” lalu dijawab, “Kawanku (orang yang berzikir) telah membuat badanku lelah dan payah ”.

Dikatakan bahwa mencari kelezatan yang hilang ada di dalam tiga hal yaitu di dalam shalat, zikir dan membaca Al-Qur’an. Sesungguhnya kalian pasti menemukannya karena jika tidak maka ketahuilah bahwa pintu sedang ditutup.

Ahmad Al-Aswad bercerita, “Saya pernah bersama Ibrahim Al-Khawas dalam suatu perjalanan. Kami mendatangi suatu tempat yang di dalamnya banyak terdapat ular. Ketika tiba pada suatu pesisir pantai, Ibrahim merapatkan sampannya lalu duduk dan sayapun ikut duduk. Akhirnya malampun tiba. Udara yang sangat dingin mendorong ular keluar dari sarang mereka. Binatang berbisa tersebut merayap kesana kemari untuk mencari mangsa dan terus berjalan hingga mendekati kami. Ibrahim berbisik kepadaku, ”berzikirlah kepada اللّه”. Sayapun mengucapkan zikir, dan anehnya binatang-binatang tersebut menjauh. Tidak berapa lama ular ular tersebut mendatangi kami, dan Ibrahim mengingatkan kami seperti semula, dan saya menurutinya hingga pagi hari. Setelah matahari cerah, dia berdiri dan berjalan, kemudian saya ikut berdiri dan berjalan. Baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba seekor ular besar jatuh di bekas tempat duduk Ibrahim dalam keadaan tidur melingkar. Sayapun berkata, “ alangkah pulas tidur ular ini”. Lalu dijawab Ibrahim, “Tidak, semenjak beberapa masa yang silam, saya tidak pernah tidur malam lebih nyaman daripada pagi ini “.

Dikatakan, “Barang siapa yang tidak merasakan kerasnya lupa, maka dia tidak dapat merasakan manisnya zikir.” Sarry As- Saqathy berkata, Dalam sebagian kitab disebutkan, “Jika mengingat-Ku lebih menguasai hamba-Ku, berarti dia rindu kepada-Ku yang membuat Aku rindu kepadanya”. Sarry mengatakan, “اللّه memberi wahyu kepada Dawud AS, “Bersama-Ku, bergembiralah dan dengan mengingat-Ku, bersenang-senanglah”.

Ahmad An-Nuri mengatakan, “Segala sesuatu memiliki siksaan, dan siksaan bagi orang makrifat adalah keterputusannya dari zikir”. Di dalam kitab Injil disebutkan, “Ingatlah Aku ketika kamu marah, maka Aku pasti mengingatmu ketika Aku marah. Ridhalah dengan pertolongan-Ku karena pertolongan-Ku lebih baik daripada pertolonganmu kepada dirimu sendiri”.

Seorang pendeta yahudi pernah ditanya, “Apakah tuan puasa ?”

“Saya puasa dengan mengingat-Nya. Jika saya mengingat selain-Nya berarti saya telah berbuka”.

Seseorang yang mengabadikan hatinya dengan zikir maka setan yang mendekatinya pasti terbanting, sebagaimana manusia yang mendekati setan tanpa zikir juga pasti terbanting. Para setan bingung menyaksikan hal ini. Mereka bermusyawarah, “Apa yang dimilikinya ?” lalu dijelaskan, “Manusia telah menyentuhnya”.

Sahal bin AbduLlah mengatakan, “Saya tidak mengetahui maksiyat yang lebih buruk melebihi lupa/lalai kepada Tuhan”. Dinyatakan bahwa zikirkhafi (secara rahasia) tidak bisa diangkat ke langit oleh para malaikat karena tidak tampak baginya. Zikir semacam ini merupakan rahasia antara seorang hamba dengan اللّه. Salah seorang ulama sufi menuturkan pengalaman anehnya. Dia mengatakan, “Diceritakan kepada saya tentang seorang ahli zikir yang tinggal di sarang harimau. Sayapun mendatanginya. Di sana saya melihat dia sedang duduk berzikir. Tiba-tiba seekor harimau menerkam dan berusaha merobek-robek badannya. Dia pingsan dan sayapun pingsan. Ketika dia sadar dan saya juga mampu berdiri, maka saya bertanya kepadanya, “Ada apa?”. Diapun menjawab bahwa اللّه telah merobohkan harimau itu”.

AbduLlah Al- Jariri mengatakan, “Diantara sahabat-sahabat kami ada seorang pria yang banyak mengucapkan اللّه..اللّه. ketika dia berjalan di sela-sela barisan pohon kurma, tiba-tiba sebatang pohon kurma tumbang dan menimpa kepala ahli zikir tersebut.kepalanya pecah dan darah mengalir dari sekujur tubuhnya. Di tanah tertulis ribuan kata اللّه, اللّهdengan tinta darahnya”.

Iklan

11 Februari 2010 - Posted by | Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani

5 Komentar »

 1. Subhanallah, ini merupakan pencerahan yg membahagiakan

  Komentar oleh Kurnia | 5 Mei 2010 | Balas

 2. assalamu`alaikum kang..
  kula saking cerbon, surat saking cerbon atas nama jam`iyyah an nurudzdzaty pun nyampe dereng. nyuwun balesane. matur nuwun.
  wasalamu`alaikum

  Komentar oleh kholil rohman | 6 September 2010 | Balas

  • Surat saking Cirebon dereng kula terima, menawi sampun nyampe insya alloh mangke kula kabari

   Komentar oleh Ashari | 21 September 2010 | Balas

 3. bung seng anyar dmn?

  Komentar oleh jefri ship | 10 Juli 2011 | Balas

 4. Alhamdulilah ini adalah media pencerah qolbu. . . Bagi pembaca. . . .syukron kasyir akhi/ukhti.

  Komentar oleh nuur hyda fatya | 13 November 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: